Seu Electrònica

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA)

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

de@ugc-etsea.udl.cat
+34 973 70 25 00
+34 973 70 20 89
+34 973 23 82 64

El campus de l'ETSEA és el principal campus agroalimentari i forestal de Catalunya i un dels principals d’Espanya pel que fa al nombre d’estudiants i professors, titulacions impartides i activitat investigadora que s’hi porta a terme. L’oferta docent del centre és molt amplia ja que s’ofereixen cinc graus, onze màsters i dos programes de doctorat. Per impartir aquestes titulacions, amb un total de més de 1500 estudiants, l’ETSEA compta amb 180 professors agrupats en set departaments. Aquesta activitat docent es desenvolupa en 10 edificis amb una òptima infraestructura (aules, laboratoris, seminaris, planta pilot d’aliments, sala de disseccions d’animals, aules d’informàtica, sales d’estudi, biblioteca, centre de documentació europea,...).

A més a més, el campus, amb una superfície total de 12 ha, inclou una finca experimental amb camps de pràctiques i hivernacles. Per altra part, el centre, mitjançant diversos convenis establerts, facilita que l’estudiant pugui realitzar estades pràctiques en empreses i organismes públics del territori així com en altres universitats estrangeres. En conjunt, tot això permet aportar a l’estudiant una formació sòlida, lligada amb una recerca capdavantera i orientada al món professional en el sector agroalimentari i forestal.

 

Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

secretaria@macs.udl.cat
+34 973 70 26 72
+34 973 70 26 13

Departament de Ciència Animal

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

secretaria@prodan.udl.cat
+34 973 70 25 57
 

Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

secretaria@pvcf.udl.cat
+34 973 70 25 24
+34 973 23 82 64

Departament de Tecnologia d'Aliments

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

secretaria@tecal.udl.cat
+34 973 70 25 21
+34 973 70 25 96

Departament d'Enginyeria Agroforestal

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

secretaria@eagrof.udl.cat
+34 973 70 25 36

Departament de Química

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

olga@quimica.udl.cat
+34 973 70 26 66
+34 973 23 82 64

Departament d'Hortofructicultura, Botànica i Jardineria

Universitat de Lleida
Campus de l'ETSEA
Av. de l'Alcalde Rovira Roure, 191
E-25198 Lleida

secretaria@hbj.udl.cat
+34 973 70 25 65
+34 973 70 82 64

  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 18/02/2016

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL