Seu Electrònica

Honoris Causa UdL

Reinhard Zimmermann

Data d'investidura: 25 d'octubre de 2007
Padrí: Antoni Vaquer Aloy
Catedràtic de Dret Privat de la UdL
Reinhard Zimmermann, honoris causa per la Universitat de Lleida

Reinhard Zimmermann és director de l’Institut Max Plank de Dret Internacional i Dret comparat i president de la Secció de Ciències Humanes de la Societat Max Plank d'Hamburg (Alemanya)

Zimmermann està considerat com un dels juristes més influents a Europa pel que fa a l'harmonització del dret privat a la Unió Europea, és a dir, la unificació del dret privat de tots els estats membres de la UE.

L'advocat alemany ha estat l'ànima de la Comissió de Dret Contractual Europeu, redactora dels Principis de dret contractual europeu que han de ser la base del Marc comú de referència per unificar els diferents drets civils -encara que sigui parcialment- i que, entre d'altres, afecten els drets dels consumidors. Zimmermann defensa la necessitat d'un desenvolupament orgànic de la ciència jurídica a Europa per poder assolir un futur codi civil europeu, comú a tots els estats membres.

Premi Leibinz 1988 -que atorga la Societat alemanya de recerca-, Reinhard Zimmerman és doctor honoris causa per diferents universitats del món com ara Chicago, Ciutat del Cap, Aberdeen i Maastricht. Precisament, a Ciutat del Cap, va ser catedràtic de Dret romà i de dret comparat en els anys més virulents de l'aparheid. Quan fa poc se li va atorgar el doctorat honoris causa d'aquella universitat es va destacar el seu paper en la restauració del principi de legalitat a Sudàfrica.


  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 05/06/2013

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL