Seu Electrònica

Comissions no delegades del Consell de Govern

1. Comissió de Personal Acadèmic
2. Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència
3. Comissió de Cooperació Internacional
4. Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat
5. Comissió de Cultura
6. Comissió Política Lingüística
7. Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic
8. Comissió de Medi Ambient
9. Comissió de Publicacions
10. Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU)
11. Comissió de Formació ContínuaComissió de Personal Acadèmic (art. 134 dels Estatuts de la UdL)

President:
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Fins a 9 representants del personal acadèmic:
Sr. Antonio J. Ramos Girona
Sra. M.ª José Vilalta Escobar
Sra. M. Dolors Toldrà Roca
Sra. Montserrat Casanovas Català
Sra. Rosa M. Soler Tatché
Sr. Miguel Angel Escobar Bravo
Sra. Mercè Sala Ríos
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
Sr. Jerôme Barrau
2 representants de l'estudiantat:
Sra. Gemma Espigares Tribó
Sr. Víctor Sabaté Vidal
1 representant del PAS:
Sr. Josep M. Romero Gómez
1 representant de la JPA:
Sr. Luis Miguel Pla Aragonés
1 representant del Comitè d'Empresa:
Sr. Daniel Chemisana Villegas
1 representant del Personal Acadèmic en Formació:
Sra. Laura Salamero Teixidó
 

Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència (art. 99 dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Vocals:
Sr. Fernando Badia Pascual, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Sra. Maria Nieves Vila Rubio, Vicerectora d'Estudiants
7 representants del personal acadèmic dels diferents centres:
Sr. Antonio Michelena Bárcena, ETSEA
Sra. Sofia Isus Barado, Fac. Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Francisco Jose Giné de Solà, Escola Politècnica Superior
Sr. Pere Enciso Rodríguez, Fac. Dret i Economia
Sra. Mª José Vilalta Escobar, Fac. Lletres
Sra. Carmen Nuin Orrio, Fac. Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Manuel Portero Otín, Fac. Medicina
7 representants de l'estudiantat elegits pel Consell de l'Estudiantat:
Sra. Gemma Espigares Tribó, Fac. Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Laia Cabré Bargalló, Fac. de Medicina
Sra. Eva Fuertes Mosella, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Isaac Sobrino Pujol, Fac. de Lletres
Vacant
Vacant
Vacant
1 representant de la JPA, amb veu i sense vot
Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

print enrera pujar

Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

President/a:
Sra. Astrid Ballesta Remy, Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
1 representant del Centre de Cooperació Internacional:
Sr. Francisco Javier Pelegrí Viaña
1 representant de la Facultat de Dret i Economia
Sra. Núria Camps Mirabet
1 representant de l'Escola Politècnica Superior
Sra. Alba Cabiscol Teixidó
1 representant de la Facultat de Lletres
Sra. Carme Figuerola Cabrol
1 representant de l'ETSEA
Sra. Francisca Santiveri Morata
1 representant de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. M. Pau Cornadó Teixidó
1 representant de la Facultat de Medicina
Sra. Montserrat Rué Monné
1 representant de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Carmen Nuin Orrio
1 representant de l'estudiantat:
Sr. Nelson Montes Piñuela
1 representant del PAS:
Sra. Leonor Badia Morera

Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat

President/a:
Sra. Astrib Ballesta Remy, Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
Secretari/ria:
Sr. Josep M. Martí Ribelles (Tècnic de l'ORI)
Coordinador/a de la Facultat de Lletres:
Sra. M. Angeles Santa Bañeres
Coordinador/a de la Facultat de Medicina:
Sra. Montserrat Rué Monnè
Coordinador/a de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social:
Sr. Àngel Blanch Plana
Coordinador/a de la Facultat de Dret i Economia:
Sra. Mercè Castillo Solsona
Coordinador/a de l'Escola Politècnica Superior:
Sr. Cristian Solé Cutrona
Coordinador/a de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia:
Sra. Carmen Nuin Orrio
Coordinador/a de l'ETSEA:
Sra. Isabel Odriozola Serrano
2 representants de l'Estudiantat:
Sr. Jordi Peña Lueza
Vacant
1 representant del PAS:
Sra. Stella M. Miret Alberich

print enrera pujar

Comissió de Cultura (art. 11 del Reglament del Consell de Govern)

President/a:
Sr. Joan Biscarri Gassió, Vicerector d'Activitats Culturals i Projecció Universitària
1 representant de cada centre de la UdL:
Sr. Vicente Medina Piles, ETSEA
Sra. Marisé Astudillo Pombo, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Mercè Castillo Solsona, Fac. Dret i Economia
Sra. Margarita Moltó Aribau, Escola Politècnica Superior
Sra. Teresa Torner Benet, Fac. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Josep A. Clua Serena, Fac.de  Lletres
Sr. Francesc Abella Pons, Fac. de Medicina
1 representant del PAS:
Sr. Alfred Iniesta Romero
2 representants de l'estudiantat:
Vacant
Vacant

Comissió de Política Lingüística (disp. add. 2a dels Estatuts de la UdL)

President/a:
Sra. Maria Nieves Vila Rubio, Vicerectora d'Estudiantat
Representant de l'Institut de Llengües:
Sra. Marta Giné Janer, Directora
Vicerectors/res:
Sra. Astrid Ballesta Remy, Vierectora de Relacions Internacionals i Coorperació
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy Llorens, Vicerector de Recerca
Representant de l'Àrea de Formació del Professorat de la UdL:
Sr. Joaquim Reverter Masià
Representants dels centres:
Sra. Montserrat Casanovas Català, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Rosa M. Soler Tatché, Fac. de Medicina
Sra. Carme Figuerola Cabrol, Fac. de Lletres
Sr. Joan Blanco Blanco , Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sra. Teresa Grau Montaña, EPS
Sr. Alvaro Aunós Gómez, ETSEA
Sr. Jaume Codina Mejón, Facultat de Dret i Economia
Sr. Alfredo Joven Pérez, Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Sr. Ramón Borjabad Bellido, Escola Universitària de Relacions Laborals
Representant del Centre de Formació Contínua:
Sr. Fidel Molina Luque
Tres membres del Personal Acadèmic experts en Llengües:
Sr. Xavier Terrado Pablo, Facultat de Lletres
Sr. Josep M. Cots Caimons, Facultat de Lletres
Sr. Joan Julià Muné, Facultat de Lletres
Dos Representants del PAS:
Sra. Núria Canadell Graell, PAS Funcionari
Sr. Manuel  Conejo Rodríguez, PAS Laboral
Representants de l'estudiantat:
Sr. Ramon Fernández Farré
Sr. Daniel Gutiérrez Ujaque
Coordinador tècnic de l'Institut de Llengües:
Sr. Josep Enric Teixidó Pujol, Secretari

print enrera pujar

Comissió de Seguiment del Pla de Dedicació Acadèmica del Professorat

President/a:
Sr. Carles Capdevila Marqués, Vicerector de Personal Acadèmic
Secretari/a:
Sra. Mariona Farré Perdiguer, Adjunta al Vicerectorat de Personal Acadèmic
Vocals:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerector de Docència
Sr. Jaume Puy Llorens, Vicerector de Recerca
Sr. Fernando Badia Pascual, Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa
Sr. Enric Herrero Perpiñán, Coordinador del Campus Iberus a la UdL
2 representants dels Caps d'Estudis:
Sra. Maria Teresa Torner Benet
Sr. Gabriel Pérez Luque
5 representants dels Directors de Departament:
Sr. Eduard Cristòbal Fransi
Sr. Enric Llurda Giménez
Sr. Joaquim Ros Salvador
Sra. Maria Carmen Jové Deltell
Sr. Jaume Arnó Satorra
1 representant de l'Estudiantat:
Sra. Gemma Espigares Tribó
1 representant de la JPA:
Sra. Rosa Maria Gil Iranzo
1 representant del PAS:
Sra. Montserrat Comella Roigé

Comissió de Medi Ambient

President/a:
Sr. Jesus Claudio Avilla Hernández, Vicerector de Campus
6 representants del Personal Acadèmic:
Sra. Judith Janés Carulla, Dept. de Pedagogia i Psicologia
Sr. Enric Llurda Giménez, Dept. d'Anglès i Lingüística
Sr. David Bars Cortina, Dept. de Medi Ambienti i Ciències del Sòl
Sra. Carme Iglesias Rodríguez, Dept. Enginyeria Afroforestal
Sra. Montserrat Gea Sánchez, Dept. d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Jordi Martínez Soldevila, Dept. de Matemàtica
6 representants del PAS
Sr. Francesc Català Alòs
Sra. Montserrat Comella Roigé
Sr. Ricard Vicente Martínez
Sra. Rosa Marta Granero Murgades
Sr. Fernando Villa Estabaranz
Sr. Manuel Conejo Rodríguez
2 representants de l'Estudiantat:
Vacant
Vacant
El/la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UdL:
Sra. Eva Escuer Camañes
El/la Coordinador/a tècnic/a dels Serveis Comunitaris:
Sra. Ana Bravo Roda
Cap de l'Oficina Tècnica d'Infraestructures:
Sr. Néstor Vallejo Sabanes
1 representant d'altres Administracions Públiques en temes de Medi Ambient:
Sra. Esther Fanlo, gerent de la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida
1 representant de la Gerència:
Sra. Mariona Capdevila BargallóComissió de Publicacions

President/a:
Sr. Joan Biscarri Gassió,Vicerectora d'Activitats Culturals i Projecció Universitària
Sr. Eduard Gregori López, Escola Politècnica Superior
Sra. Carme Torres Penella, Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
Sr. Xavier Pons Domènech, ETSEA
Sra. Carme Piñol Felis, Facultat de Medicina
Sr. Josep M. Fontanellas Morell, Facultat de Dret i Economia
Sr. Flocel Sabaté Curull, Facultat de Lletres
Sr. Àngel Blanch Plana, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sr. Fidel Molina Luque, ICE
Secretari: Sr. Xavier de Castro Fresnadillo, coordinador del Servei de Publicacions.


Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universtiària (CIOPU)

President/a:
Vicerector/a d'Estudiants
Sra. Neus Vila Rubio
Dos  membres del Servei d'Informació i Atenció Universitària:
Sra. Pilar Sánchez Alandí
Sra. Anna Abert Rodríguez
Un o una representant de cada centre propi de la UdL, nomenat pel centre:
Facultat de Lletres, Sra. Carme Bellet Sanfeliu
Escola Politècnica Superior, Sr. Fernando Guirado Fernández
Facultat de Dret i Economia, Sra. M. Jesús Gómez Adillón
Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, Sra. M. Teresa Torner Benet
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, Sr. Pedro Élez Martínez
Facultat de Medicina, Sra. M. Àngels de la Torre Ruiz
Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social, Sra. M. Àlba Herrera Llop
Un o una representant de l'ICE-CFC o entitat responsable de la Formació Continuada de la UdL:
Sr. Fidel Molina Luque
Un o una estudiant nomenat/da pel Consell de l'Estudiantat de la UdL:
Sra. Laia Cabré Bargalló
Un o una  representant del Personal d'Administració i Serveis elegit/da entre els membres claustrals:
Sra. Núria Canadell Graell
Representant de l'Escola Universitària de Relacions Laborals:
Sra. Asunción Sancho Jardí
Representant de l'Institut Nacioal d'Educació Física de Catalunya-Lleida:
Sr. Alfredo Joven
Representant de l'Institut de Ciències de l'Educació:
Sra. Meritxell Morera i Toldrà.

 

Comissió de Formació Contínua

President/a:
Vicerector/a de Docència:
Sr. Francisco García Pascual, Vicerectorat de Docència
Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa:
Sr. Fernando Badia Pascual
Director/a del Centre de Formació Contínua:
Sr. Carles E. Florensa Tomàs
Subdirector del CFC:
Sr. José M. Alonso Martínez
3 membres de la Comissió de Postgrau:
Sr. Jaume Sanuy Burgués, Fac. d'Educació, Psicologia i Treball Social
Sra. Montserrat Gea Sánchez, Fac. d'Infermeria i Fisioterapia
Sra. Carolina Villacampa Estiarte, Fac. de Dret i Economia
2 membres de la Comissió de Grau/COA:
Sr. Juan Jose Busqueta Riu, Director de Lletres
Sr. José Narciso Pastor Sáenz, Director de l'ETSEA
2 Estudiants de Postgrau:
Vacant
Vacant
1 Tècnic del Centre de Formació Continua, com a secretari/a:
Sra. Beatriz Roigé Ollé

 

 

 

 

print enrera pujar

  
  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 26/02/2016

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL