Seu Electrònica

Sindicatura de Greuges

aquilue

La Sindicatura de Greuges és l'òrgan que, d'acord amb l'article 45 dels Estatuts de la Universitat de Lleida, s'encarrega de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat, i de garantir el compliment de tot allò que disposen els esmentats Estatuts.

La Sindicatura de Greuges exerceix les seues funcions amb independència i objectivitat. No està subjecta a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i d'acord amb el seu propi criteri, en el marc d'allò que s'estableix en els Estatuts de la Universitat.

Tots els òrgans de la Universitat i els membres de la comunitat universitària tenen el deure de col·laborar-hi, facilitant les dades i les informacions sol·licitades per la Sindicatura en l'exercici de les seues funcions.
Francisco Javier Aquilué Ortíz
Síndic de greuges

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida

sdg@sdg.udl.cat
+34 973 70 21 86

M. José Monné Florensa
Secretària de la Sindicatura

Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
Despatx 3.59
E-25001 Lleida

secretaria@sdg.udl.cat
+34 973 70 21 86

  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 08/07/2014

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL