Seu Electrònica

Càtedres UdL Universitat-Empresa
Càtedra d'Estudis Occitans

Càtedra Estudis Occitans / UdL La Càtedra d’Estudis Occitans de la Universitat de Lleida va ser creada l’any 2005 a instàncies del Departament de Filologia Catalana i Comunicació, aprovada en el Consell de Govern del dia 1 de febrer del 2005. L’objectiu principal de la Càtedra d’Estudis Occitans és vehicular les qüestions relatives a la llengua i la filologia occitanes a la Universitat de Lleida.

La Càtedra d’Estudis Occitans és el resultat de la consolidació de la docència i la recerca sobre la llengua i la literatura occitanes a la Universitat de Lleida, que s’inicia durant els anys vuitanta i que es consolida en els decennis posteriors. L’activitat actual sobre l’occità de la Càtedra és indissociable de l’existència del Grau d’Estudis Catalans i Occitans que ofereix la Universitat de Lleida. Aquest grau universitari, que va començar la singladura durant el curs acadèmic 2008-2009, és l’únic de tot l’Estat espanyol que permet accedir a una titulació superior de filologia catalana i occitana.

L’evolució de la Càtedra d’Estudis Occitans va unit a la progressiva consolidació de la docència sobre la llengua i la literatura occitanes que s’ha dut a terme a la Universitat de Lleida. La presència puntual de matèries d’occità a la Facultat de Lletres ara fa ja un quart de segle, va ser seguida per una implantació sòlida de la llengua occitana (específicament, de la varietat aranesa) a la Facultat de Ciències de l’Educació fa més d’una dècada, que ha precedit la creació del Grau en Estudis Catalans i Occitans un altre cop a la Facultat de Lletres.

DIRECTOR: Aitor Carrera i Baiget.

aitor.carrera@filcat.udl.cat
Edifici del Rectorat
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

ceo@filcat.udl.cat
+34 973 003466

WEB: www.catedradestudisoccitans.udl.cat
 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 05/05/2014

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords durables de Col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o Institucions. Són instrument ideals per:

 • Establir línies de treball conjuntes.
 • Assessorament en innovació, desenvolupament i formació.
 • Acollir projectes compartits
 • Coordinar grups d’investigadors per desenvolupar projectes multidisciplinaris i integradors
 • Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics, que no formin part de la docència reglada de la Universitat.
 • Ajudar a l’empresa o institució a cercar professionals i tecnologies adients a les seves necessitats.

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL