Seu Electrònica

Càtedres UdL Universitat-Empresa
Càtedra UNESCO de la UdL en Ciutats Intermèdies: Urbanització i Desenvolupament

Càtedra UNESCO / UdL La Càtedra UNESCO és el nucli central del treball solidari en xarxa, per compartir estudis, experiències i propostes, de metodologia d'actuació (com la del Pla Base), entre professionals de la ciutat, ens locals, i les Universitats.

La Càtedra UNESCO desenvolupa una xarxa solidària de professionals de la ciutat, de més de 100 ciutats intermèdies del món (CIMES), amb unes 8 Universitats de diversos continents. Perquè es generi un desenvolupament integral, més humà, harmònic, equilibrat i sostenible millorant la urbanització mundial. Ja que aquestes ciutats intermèdies i petites contenen la major proporció de població urbana del planeta. A més en el seu rol d’intermediació es basa una urbanització més oberta a les relacions urbanes rurals i globals locals.

DIRECTOR: Josep Mª Llop Torné (F. Lletres, D. Geografia i Sociologia)
Edifici del Rectorat (Aula 3.35)
Plaça de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

jmllop@geosoc.udl.cat
+34 973 702175

WEB: www.ceut.udl.cat

 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 05/05/2014

Les Càtedres Universitat-Empresa són instruments per a formalitzar i fer públics acords durables de Col·laboració d’ampli abast, en un o diversos dominis de coneixement, entre la Universitat i les empreses o Institucions. Són instrument ideals per:

 • Establir línies de treball conjuntes.
 • Assessorament en innovació, desenvolupament i formació.
 • Acollir projectes compartits
 • Coordinar grups d’investigadors per desenvolupar projectes multidisciplinaris i integradors
 • Organitzar seminaris, conferències, jornades i cursos específics, que no formin part de la docència reglada de la Universitat.
 • Ajudar a l’empresa o institució a cercar professionals i tecnologies adients a les seves necessitats.

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL