Seu Electrònica

Horaris i preus

xinesEls cursos de xinès estan coordinats acadèmicament per la Càtedra d'Estudis Asiàtics de la UdL i s'organitzen conjuntament amb l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües. Tots els cursos s'adrecen tant a la comunitat universitària (estudiantat i personal UdL) com a persones externes. Els cursos tenen una durada de 120 hores anuals, però es distribueixen en mòduls de 60 hores, un per a cada quadrimestre.

Consulteu els programes:
Xinès 1: mòdul A i mòdul B
Xinès 2: mòdul A i mòdul B
Xinès 3: mòdul A i mòdul B

Si els antics alumnes de xinès del curs 14-15 volen continuar aprenent xinès però el seu mòdul no comença fins al segon quadrimestre 15-16, es posarà al seu abast un programa de Voluntariat Lingüístic en xinès, que coordinarà la Càtedra d'Estudis Asiàtics.


Requisits

Per accedir al curs de Xinès 1 mòdul A no hi ha requisits, però per accedir a la resta de mòduls cal tenir una formació prèvia o bé fer una prova de nivell.

Xinès 1 mòdul B: haver superat el mòdul A de xinès del 15-16, els antics mòduls 1 i 2 del curs 14-15, tenir una formació equivalent a 60 h o fer una prova de nivell.
Xinès 2 mòdul A: haver superat l'antic mòdul 3 del curs 14-15, tenir una formació equivalent a 120 h o fer una prova de nivell.
Xinès 2 mòdul B: haver superat el mòdul A de xinès 2 del curs 15-16, l'antic mòdul 4 del curs 14-15, tenir una formació equivalent a 180 h o fer una prova de nviell.
Xinès 3 mòdul A: tenir una formació equivalent a 240 h o fer una prova de nivell.


Per a proves de nivell, contacteu amb l'Institut de Llengües.

Matrícula

Termini de matrícula 2n quadrimestre
 
Destinataris Dates
Antic alumnat de l’Escola d’Idiomes (alumnat de la llengua a la qual es va matricular a l’Institut de Llengües el primer quadrimestre del curs 2015-16 o bé durant el curs 2014-2015, siguin UdL o externs ) 25 de gener de 2016
Alumnat nou de l’Escola d’Idiomes amb vinculació a la UdL (estudiantat, antics estudiants UdL amb carnet Alumni, PAS i PDI) 26, 27 i 28 de gener de 2016
Alumnat nou de l’Escola d’Idiomes sense vinculació amb la UdL (externs a la UdL) 29 de gener de 2016

Si hi ha places vacants, la matrícula continuarà oberta.

Procediment de matrícula
-Estudiants i externs: la matrícula serà presencial a la Secretaria de l'Institut de Llengües. Horari de matrícula: de dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h, i de dilluns a dijous, de 15.30 a 17.30 h.
-PDI: a través del formulari en línia (actiu durant el període de matrícula) accés al formulari
-PAS: ha de fer la petició com a curs extern al Servei de Personal i quan en tingui l'autorització, cal que s'adreci a la Secretaria de l'Institut de Llengües.

Documentació necessària per formalitzar la matrícula
Vinculació amb la UdL:
-Estudiants de centres adscrits a la UdL (INEFC i Relacions Laborals): Matrícula del curs 2015-16
-Antics estudiants UdL amb el carnet Alumni: Carnet
  Per a la resta de casos, no cal presentar cap documentació perquè l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües ja disposa de dades d’estudiants matriculats a la UdL i de personal que hi treballa. No obstant això, es pot requerir la presentació d’algun document si es considera convenient.
Certificat del nivell anterior (si no s'ha fet cap prova de nivell ni cap curs a l'Escola d'Idiomes de l'Institut de Llengües).

L'accés als cursos està subjecte a la veracitat de les dades i els documents acreditatius, encara que s’hagi fet el pagament de la matrícula.

Exàmens

L’avaluació d'aquest curs serà continuada mitjançant la realització dels documents fets al llarg del curs i un examen final, a més d’assistir al 80%, com a mínim, de les classes.
Aquests cursos prepararan per als exàmens HSK de l'Institut Confuci.
 
  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 04/02/2016
Institut de Llengües
Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
C. de Jaume II, 67
25001 Lleida
Tel. +34 973 00 35 42
Fax +34 973 00 35 99
institutdellengues@udl.cat
http://www.udl.cat/institutdellengues
                 
índextwitter

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL

Enllaços UdL

Xarxes universitàries

Altres institucions