Seu Electrònica

Les llengües al dia
Les llengües al dia
  Agenda
 

LES LLENGÜES AL DIA

 • El català en xifres

  La Direcció General de Política Lingüística ha posat en línia “El català en xifres”, una sèrie de píndoles que ofereix les dades més destacades sobre la llengua catalana a partir de fonts d’estadística oficial i d’institucions i organismes que treballen en diferents aspectes de la llengua catalana. 

  A data d’avui hi ha publicades 17 de les 41 infografies que integren la sèrie i s’aniran publicant de manera gradual al llarg dels mesos de febrer i març. Les dades recollides fan referència al coneixement de la llengua, als usos en diversos àmbits de la societat, ja sigui l’empresa, els mitjans de comunicació, consum cultural, internet, etc., i també inclou dades sobre la traduccions i cursos de català, tant a Catalunya com a l’estranger,

  Moltes de les dades s’han extret de l’ Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, tot i hi ha dades que recullen altres fonts com el Cens lingüístic, la Direcció General de Política Lingüística, el Departament d’Ensenyament, el Consorci per a la Normalització Lingüística, Institut Ramon Llull, i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, entre d’altres.

  25-02-2106

 • Convocatòria de les proves per a l'obtenció de certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística 2016
Aquest divendres, 5 de febrer, s'obre la inscripció a les proves per obtenir els certificats de llengua catalana que convoca la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura. El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció acaba el proper 24 de febrer.

L
es sol·licituds es poden presentar telemàticament per mitjà de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya o bé, presencialment, a les oficines de la Direcció General de Política Lingüística a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.

Les proves estan obertes a qualsevol persona que tingui 16 anys o més en la data de la prova i no es requereix cap titulació acadèmica prèvia. Enguany hi haurà exàmens a un total de 18 localitats. A Catalunya, els exàmens es faran a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Figueres, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Fora de Catalunya també s'administraran proves a Fraga i a Perpinyà.

Els exàmens consten de dues parts: prova escrita i prova oral. S'iniciaran el 7 de maig amb el certificat de nivell intermedi (B2) i s'aniran duent a terme fins a l'11 de juny.

El sistema de certificats de la Direcció General de Política Lingüística permet acreditar cinc nivells de competència lingüística en català, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d'Europa: el nivell bàsic (A2), el nivell elemental (B1), el nivell intermedi (B2), el nivell de suficiència (C1) i el nivell superior (C2).

Des de l'any 2002, 41.653 persones han obtingut un certificat oficial de coneixements de català expedit per la Direcció General de Política Lingüística. Aquests títols estan reconeguts i són valorats tant en els currículums acadèmics com en el mercat laboral, per la qual cosa són un bon instrument per a la promoció personal i professional.
 • La història d'una llengua irreductible, revista Sàpiens

Amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya, la revista Sàpiens ha editat el monogràfic Especial 11 de Setembre, dedicat íntegrament a la llengua catalana.

La publicació repassa la història del català, des del naixement fins a l’actualitat, amb la cronologia següent:

- El naixement de la llengua. De l'ocupació franca de la Catalunya Vella (756-801) a la derrota de Muret (1213)

- Expansió territorial i esplendor medieval. Fins a la unió dinàstica amb Castella (1479)

- Crisi identitària, dependència i revolta. Fins al final de la Guerra de Successió (1715)

- (Prohibició) bandejament públic, dinamisme privat. Fins al triomf de l'estat liberal (1833)

- La Renaixença. Fins al sorgiment de la Solidaritat Catalana (1906)

- Una llengua moderna per a la societat de masses. Fins a la fi de la Guerra Civil (1939)

- Persecució i resistència durant el franquisme. Fins a la fi de la dictadura (1975)

- El camí a la normalitat

Aquest últim apartat ha tingut l’assessorament de la Direcció General de Política Lingüística, i dóna a conèixer les diferents accions dutes a terme durant els últims 40 anys per normalitzar la llengua, centrades en tres grans eixos: Administració, escola i mitjans de comunicació. El monogràfic també entrevista alguns dels especialistes que van participar en la III Jornada sobre llengua i societat als territoris de parla catalana, celebrada el passat mes de juliol a l’Ateneu Barcelonès.

Sàpiens
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2015/09/dossier-especial-onze-de-setembre-mil-anys-de-catala-5721.php


 
 • Publicació en línia del Multidiccionari

S'ha publicat en línia el Multidiccionari de la Xarxa Vives, que permet la gestió i la consulta des d'una plataforma única de 5.451 termes elaborats pels serveis lingüístics universitaris en el Grup de Treball de Terminologia i Nomenclatura. En el marc de la col·laboració de la XVU amb el TERMCAT, el Multidiccionari s'incorpora a la col·lecció de diccionaris en línia del centre de terminologia.

Multidiccionari
 
 • Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català

Has dubtat mai si escriure Pequín o Beijing? T’has trobat algun cop que has d’informar d’una notícia sobre la Xina i no saps com pronunciar el nom del protagonista? No t’ha passat mai que t’han presentat un xinès i no saps com adreçar-t’hi? T’has preguntat algun cop com cal escriure un mot xinès en català, com ara wok o taitxí? T’agradaria saber a què fa referència exactament la Festa de la Primavera, que tant celebren els xinesos? Has observat mai que hi ha vacil·lació o incoherències en alguns mitjans amb referència a algun mot xinès? Has consultat mai una guia d’estil o Internet buscant resoldre un dubte relacionat amb alguna d’aquestes qüestions sense cap èxit?

Si la resposta a alguna d’aquestes preguntes és que sí, t’interessarà saber que la Direcció General de Política Lingüística acaba de publicar la Guia d’estil per al tractament de mots xinesos en català, que pretén posar a l’abast dels professionals, les institucions i el públic en general una obra de referència que estableixi uns criteris clars i consensuats de com cal tractar els termes i els referents xinesos en un text en català per estandarditzar-ne l’ús. Aquesta guia, feta des del rigor acadèmic per un equip de sinòlogues amb una llarga trajectòria professional, neix amb l’objectiu d’esdevenir una eina de consulta fàcil, informativa i, sobretot, útil.

Amb l’augment en els darrers temps de la presència xinesa al nostre país, la necessitat d’incorporar termes d’origen xinès s’ha estès a tots els àmbits de la societat, des del món acadèmic fins a les biblioteques, passant per sales d’exposicions, mitjans de comunicació i el món editorial, per posar només alguns exemples. És per aquest motiu que una obra d’aquestes característiques està pensada per omplir el buit existent i poder satisfer les necessitats d’un públic com més ampli millor. D’aquesta manera, el català també pren la iniciativa i normalitza la seva relació amb la resta del món, en aquest cas, tractant de tu a tu la cultura xinesa, sense estar condicionada per la influència de terceres llengües.

Web de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya
 
Guia-mots-xinesos

 

 • Diccionari de fiscalitat
fiscalitat

'Aranzel', 'ajustament fiscal'... El portal UBTERM acaba d’incorporar el Diccionari de fiscalitat, elaborat pel Grup d’Innovació Docent en Economia dels Impostos (GIDEI) amb la col·laboració dels Serveis Lingüístics, que s’han encarregat de la aplicació de la metodologia terminològica (compleció i revisió de termes) i l’edició en línia.  

Aquest diccionari, que recull 244 conceptes sobre fiscalitat que formen part de la docència d’aquesta matèria,  pot ser  també una eina de suport per als professionals d’aquest camp.  Els termes estan entrats en català, castellà i anglès i les definicions es poden consultar en català o en castellà, segons la visualització seleccionada.


 
 
 • Seleccció de professorat de català a l'exterior 2015-2016
 Oberta la convocatòria de seleció de professorat d'estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2015-2016, organitzada per l'Institut Ramon Llull. Amb aquesta convocatòria s'inicia el procés de selecció dels futurs docents d'estudis catalans a universitat d'Alemanya, Brasil, Croàcia, Estat espanyol, Estats Units, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Mèxic, Regne Unit, República Txeca i Xina.

El termini de presentació de sol·licituds és del 21 d'abril al 5 de maig del 2015, tots dos inclosos.

Caldrà que les persones aspirants emplenin el formulari en línia disponible al web de l'Institut Ramon Llull (http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/seleccio_professors_formularis.cfm), on hi ha també les bases de la convocatòria, i adjuntin la documentació requerida.

 • Nova publicació
Guia d'estil per al tractament de mots xinesos en català
Biblioteca Tècnica de Política Lingüística
(Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya)

Aquesta obra és una proposta de sistematització coherent en l’adaptació de termes i referents xinesos en un text en català amb l’objectiu d’estandarditzar-ne l’ús. En aquest sentit, posa a l’abast dels professionals, les institucions i el públic en general criteris clars i consensuats sobre el tractament dels termes i referents xinesos en un text en català.
 
La Guia presenta dotze capítols independents que segueixen una estructura similar: una contex­tualització breu de l’objecte de què tracta, exemples de mals usos, criteris per tractar els refe­rents o mots que corresponen a àmbits concrets i un resum final amb les recomanacions més importants. Clouen la Guia cinc annexos que faciliten la consulta dels temes descrits, dos dels quals, l’annex 2 i l’annex 5, es presenten de forma doble: dins del PDF i en un format interactiu. L’annex 2 mostra les correspondències entre transcripcions del repertori sil·làbic xinès i la versió interactiva permet sentir la pronúncia de les síl·labes. L’annex 5 és un glossari de les paraules d’origen xinès que ocasionen més dubtes o que poden ser més útils en el nostre context. La versió interactiva facilita la cerca de termes.
 • Nou estudi de legislació lingüística publicat per Plataforma per la Llengua

La Plataforma per la Llengua acaba de fer públic un estudi (elaborat per Abel Carretero i Josep Vidal, amb la col·laboració de Bernat Gasull) que posa en evidència la gran diferència pel que fa a la legislació lingüística que afecta empreses privades del món socioeconòmic. Una de les principals conclusions a què arriba aquest informe és que hi ha, com a mínim, 340 disposicions que obliguen a l’ús del castellà, mentre que tan sols n’hi ha 24 (menys d’un 7 %) que estableixen l’obligació d’usar el català.

A més, demostra que l’abast d’aquestes obligacions (els àmbits que s’hi veuen afectats) és molt més ampli en les disposicions aprovades pel Govern espanyol que no pas en aquelles que han aprovat la Generalitat o el Parlament de Catalunya. En aquest sentit, doncs, es conclou que les obligacions d’ús del castellà són moltes més, no tan sols quantitativament sinó també qualitativament.

Podeu llegir la nota de premsa i l’estudi sencer aquí.

 • Butlletí de notícies de la Comissió de Llengua del CICAC
Hi trobareu seccions com actualitat, jornades, recursos lingüístics, el web del mes...

"Amb la llei a la mà tenim dret a parlar en català als jutjats", Leopold Corbella, advocat i membre de la Comissió de Llengua del CICAC (8tv).
 
 • "Llegir per parlar, llegir per aprendre" creix amb 19 noves activitats

Llegir per parlar, llegir per aprendre és un material editat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura amb la finalitat reforçar l’aprenentatge i l’ús de la llengua a través de la lectura. Es tracta de material de suport del programa Voluntariat per la llengua, de clubs de lectura i de les classes de llengua, entre d’altres, i que, amb 19 noves activitats, amplien les iniciatives que ja utilitzen tots els centres de normalització lingüística del Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL).

Les noves activitats presenten escrits que van des del vessant comunicatiu –apunts publicats a blocs o articles i entrevistes de reconeguts periodistes o escriptors com Mònica Planas, Albert Sánchez Piñol, Josep M. Espinàs o Albert Om–, al vessant més literari –amb ressenyes o fragments de llibres d’escriptors com Maria-Mercè Marçal, Joan-Lluís Lluís o Albert Espinosa. Als materials, els lectors també hi trobaran la lletra de la cançó País petit de Lluís Llach o textos instructius que formen part de la nostra quotidianitat, com ara prospectes mèdics, manuals d’ús o explicacions per dur a terme alguna manualitat. El material consta d’una guia didàctica i a cada número es proposen activitats de conversa a partir de la lectura de textos reals de tipologia diversa. Les activitats es poden descarregar des del portal Llengua catalana:

Llegir per parlar, llegir per aprendre

 
 • 80 pistes. Guia de butxaca per a una bona estada a Catalunya
Editada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 
Aquesta guia té com a objectiu donar a conèixer a les persones que vénen a una universitat de Catalunya diversos aspectes sobre els hàbits i el funcionament de la societat catalana: com se saluda una persona que s'acaba de conèixer, quan convé parlar a algú de tu o de vostè, com cal actuar quan ens conviden a sopar...

http://www.intercat.cat/docs/pistes_ca.pdf (versió en català)
http://www.intercat.cat/docs/pistes_es.pdf (versió en castellà)
http://www.intercat.cat/docs/pistes_en.pdf (versió en anglès)

Aquest i altres materials es poden trobar a Intercat (conjunt de recursos electrònics per aprendre la llengua i la cultura catalanes, principalment pensat per als estudiants de mobilitat que visiten les universitats catalanes).
 
 • Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana "Joan Solà"
El Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL, juntament amb l'Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell, convoquen la quarta edició (2016) del Premi.

Àrees temàtiques de la convocatòria: fonètica descriptiva, fonologia, ortoèpia i morfologia.

Data límit de lliurament d'originals: 31 de desembre de 2015.

Més informació: díptic.
 
 
 • Publicació de les bases específiques per a la concessió de subvencions per al foment de la llengua catalana

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat les bases específiques per a la concessió de subvencions per fomentar la llengua catalana. Aquest 2015, la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura impulsa subvencions per a iniciatives d’empreses que incorporin el català en productes tecnològics i en la traducció d’obres no literàries; per a iniciatives d’entitats en l’àmbit del foment de l’ús del català i per a iniciatives en l’àmbit del doblatge i subtitulació de cinema en català.

 

Aquest any, la línia de subvencions per a empreses incorpora com a novetat subvencions per a la traducció al català d’obres no literàries en forma de llibre o en qualsevol altre format d’edició. A més, es promouen actuacions destinades a incorporar el català en productes i serveis tecnològics adreçats a usuaris finals, com ara aplicacions per a dispositius mòbils, videojocs, programari, etc. 

 

Pel que fa a les subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre per promoure l’ús de català, es prioritzen les actuacions en els àmbits laboral i empresarial, la joventut i el lleure, actuacions que afavoreixin actituds positives en relació amb la llengua catalana i també actuacions que promoguin la interacció lingüística.

 

Les subvencions per a iniciatives destinades a augmentar les estrenes comercials de llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana tenen per objectiu augmentar la presència d’estrenes a les sales d’exhibició cinematogràfica. Les subvencions s’adrecen a empreses de distribució cinematogràfica que facin el doblatge o la subtitulació en català de llargmetrages en versió original en llengua no oficial a Catalunya i de qualsevol procedència.

 

Informació sobre les subvencions


 
 La publicació recull les quatre ponències presentades durant la "II Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana" que es van dur a terme a Calaceit el setembre de 2013: "Balanç i prospectiva demogràfica dels territoris de llengua catalana", d'Andreu Domingo; "Revisió metodològica de les enquestes amb dades lingüístiques 2010-2012", de Montserrat Martínez; "Està assegurada la transmissió lingüística?", de Joaquim Torres; i "Els coneixements i els usos del català: una anàlisi sintètica", de F. Xavier Vila i Natxo Sorolla.
 
El volum es tanca amb un apartat on s'exposen de forma sintètica les principals conclusions dels treballs presentats. La Jornada va ser organitzada per la Direcció General de Política Lingüística, amb la col·laboració de l'Associació d'Amics de Matarranya i l'Ajuntament de Calaceit, amb un triple objectiu: fer balanç general de la situació de la llengua catalana al conjunt dels territoris de parla catalana, conèixer les principals tendències sociolingüístiques i preveure'n alguns escenaris de futur. La Biblioteca Tècnica de Política Lingüística és una col·lecció de publicacions digitals adreçades a l'actualització i el suport tècnic dels professionals de la llengua catalana i de les persones interessades en la llengua en general.

 • La Direcció General de Política Lingüística ha publicat en línia els Greuges contra la llengua catalana 2010-2013, document que recull els incompliments que fa l’Estat espanyol de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM), extrets de l’informe de 2013 que es va elaborar per avaluar el seguiment de la CELRoM per part de l’Estat Espanyol en relació amb la llengua catalana.

  La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries és un conveni internacional aprovat pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el 1992, que va entrar en vigor el 1998, ratificat el 2001 per l’Estat espanyol.

 • El TERMCAT acaba de publicar en línia el Diccionari de cooperació al desenvolupament, que recull un centenar de termes rellevants de l’àmbit, com ara accés humanitari, cooperació Sud-Sud, desplaçat intern, educació per al desenvolupament o refugiat. Cada terme inclou les denominacions en català, una definició, els equivalents en castellà, francès i anglès i, si escau, notes complementàries.

  La publicació del diccionari és especialment oportuna atès que el Parlament Europeu ha establert l’any 2015 com l’Any Europeu pel Desenvolupament. I és així perquè aquest any és la data límit fixada per a l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni.

   Es pot accedir al diccionari des de l'apartat de Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull més de vuitanta repertoris terminològics d'àmbits especialitzats.

   

   

   


 


  

 
 
 

 
 


AGENDA

2016

4 i 5 de març de 2016
XXI Jornada de Sociolingüística d'Alcoi
"La política lingüística: element de cohesió i vertebració. La transversalitat del valencià"

http://www.sociolinguistica.eu/

11, 12 i 13 de març de 2016
Jornades per la dignificació lingüística
"Llengua i cultura popular"
Fraga (Baix Cinca)

Programa de les jornades


2015


5 i 6 de novembre de 2015
I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra
"Una mentalitat d'enginyer al servei d'una llengua i d'un país"

5 de novembre de 2015, a les 18.30 hores, sala Pere i Joan Coromines de l’IEC.

6 de novembre, a les 9.30 hores, auditori de l’UPF-IDEC (Balmes, 132; Barcelona).

Díptic

12 de novembre de 2015
Sessió en memòria d'Antoni Badia i Margarit (1920-2014)

12 de novembre de 2015, de les 10.30 a les 14.15 hores, Sala Prat de la Riba de l’IEC

Programa

13 de novembre de 2015
I jornada Joan Solà

Amb motiu del cinquè aniversari de la mort d'en Joan Solà, el Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, del qual va ser professor, ha organitzat una jornada que tractarà diversos temes relacionats, directament o indirectament, amb la seva aportació a la lingüística catalana.

Lloc: Aula Capella de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.

Programa

Més informació:
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/jornadasola

20 de novembre de 2015
III Nit de la Llengua al Món Digital


La Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i Amical Wikimedia han obert la inscripció per participar a la III Nit de la Llengua al Món Digital / III Nuèch de la Lenga dins l'Encastre Digital. En aquesta edició, la Nit consistirà en dues viquimaratons simultànies a Barcelona i Tarragona, que tindran lloc el 20 de novembre, de les 18 a les 23 hores.

Més informació:
http://llengua.gencat.cat/ca/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viquip%C3%A8dia:Viquimarat%C3%B3_nit_digital/2015

   
 


 
 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 25/02/2016

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL