Seu Electrònica

Personal d'Administració i Serveis

1. Programa d'ajuts de la UdL per a la promoció d'activitats de mobilitat internacional

2. ERASMUS - Mobilitat amb finalitats de FORMACIÓ 


3.
NOU!STELLA - Staff Mobility. Compostela Group of Universities - NOU!

 

 • Informació convocatòria 2016

 • Oferta de places 2016

 • Sol·licitud mobilitat Intercontinental:La convocatòria finalitza el 12 de febrer.  Abans de presentar la sol·licitud d'ajut a l'Oficina de Relacions Internacionals, el PAS haurà de presentar tota la documentació a Gerència.

  • Full de sol·licitud Stella.

   • Documentació a adjuntar:
     

    • Informe favorable del cap orgànic que justifiqui la idoneïtat de l’estada envers les funcions pròpies del lloc de treball de la persona interessada, i la seva viabilitat atenent les necessitats del servei. (No hi ha cap model ni formulari, el cap ha de redactar l'informe).

    • Certificat de disponibilitat d'hores de formació expedit per la Secció de Formació i Ajuts Socials del Servei de Personal de la UdL.

    • Autorització de Gerència. Als efectes d'aquesta autorització, Gerència valorarà tant la proposta del programa com l'informe favorable del cap orgànic.


 • Pla de treball. (1 per cada opció sol·licitada, signat pel sol·licitant i pel cap orgànic).

Sol·licitud de mobilitat Europea:

 • S'ha d'entrar en contacte directament amb el coordinador del centre on es vol anar a fer l'estada i contactar amb l'Oficina de Relacions Internacionals per rebre les instruccions per a fer una mobilitat ERASMUS PAS.

 • Llistat de coordinadors 
   

 4. Mobilitat transfronterera - Campus Iberus    

5. Programa DRAC de mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats (informació del Vicerectorat d'Activitats Culturals i Projecció Universitària).

 

 

  

 

 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 20/01/2016

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL