Seu Electrònica

Personal visitant

La UdL ha posat en marxa la figura del personal visitant mitjançant l'aprovació de la Normativa de Personal Visitant (aprovada pel Consell de Govern de 25 de juny de 2014).

L'objectiu d'aquesta figura és donar un millor serveis a investigadors, professorat i PAS d'altres institucions que facin una estada a la UdL d'un mínim de cinc dies sense tenir-hi cap relació contractual i/o acadèmica, així com donar suport al professorat i al responsables de serveis de la UdL que reben aquestes visites.

El personal visitant podrà tenir accès a una acreditació com a tal que li permetrà l'accès a les instal·lacions comunes de la UdL i a serveis com la xarxa Wi-Fi, biblioteques, cursos d'idiomes, activitats del Servei d'Esports, etc.

Cada visitant tindrà un responsable tècnic de l'estada, que serà la persona que l'ha convidat a fer l'estada a la UdL. L'oficina de Relacions Internacionals facilitarà al visitant la informació necessària per a la seua estada i l'administrador del campus corresponent farà les funcions de responsable administratiu de l'estada i vetllarà pel compliment de l'acord d'estada a la UdL.


La normativa preveu el següent protocol de funcionament:

Abans de l'estada

- La persona a la UdL que convida al visitant ( responsable tècnic de l'estada) haurà d'omplir l'annex 1 i el lliurarà a l'ORI com a mínim un mes abans de la data prevista d'iniciació de la visita.
- L'ORI contactarà amb el visitant i l'assistirà en l'organització de l'estada (allotjament, com arribar a Lleida, etc...). L'administrador de Campus, per la seua part, s'encarregarà de preparar tots els aspectes logístics que el responsable tècnic hagi especificat a l'annex 1.

Durant l'estada
- L'ORI expedirà un carnet de la UdL que l'acreditarà com a personal visitant.
- El visitant, el responsable tècnic i el director de departament en el cas de PDI o el director de l'Àrea de Personal i Economia en el cas del PAS, signaran l'annex 2 i el lliuraran a l'administrador de campus corresponent.
- L' administrador de campus serà l'encarregat d'assistir al visitant en totes les qüestions logístiques que puguin sorgir.

En cas que l'estada s'hagi de prolongar més enllà de la data prevista, el responsable tècnic de la visita haurà de fer arribar a l'administrador de campus l'annex 3.

 
Per tal de comunicar visites de professorat, investigadors o PAS podeu
posar-vos en contacte amb
A/e: incoming@int.udl.cat
Telèfons:
(+34) 973 70 27 73
(+34) 973 00 35 34

 
Per temes d'estrangeria podeu consultar el quadre resum dels serveis responsables segons la vinculació de la persona amb la UdL.

La UdL forma part de la Xarxa Euraxess, iniciativa pan- europea que facilita informació i serveis de suport a investigadors que es desplacin per Europa per a fer recerca.

 

euraxess
 
 
 
 
  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 28/10/2014

Campus Cappont

Jordi Rodríguez

jordimarcel.rodriguez@udl.cat

Campus Rectorat-Facultat de Lletres

Julià Rodríguez

julian.rodriguez@udl.cat

Campus Ciències de la Salut

Antonio Rodríguez

antonio.rodriguez@udl.cat

Campus ETSEA

Emma Marco (emma.marco@udl.cat)

emma.marco@udl.cat

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL