Seu Electrònica

Registre


Registre General de la Universitat de Lleida
Edifici del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
973 70 20 10

Horari:
Matí: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
Tarda: De dimarts a dijous de 15.30 a 17.30h.


Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Registre Electrònic de la Universitat de Lleida
Secretaria General
sg@sg.udl.cat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida
Tel. +34 973 70 23 52
Fax +34 973 70 20 99 .

Sistemes d'accés i de comunicació: tots els previstos a l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; i a l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, de accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 05/02/2016

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL