Seu Electrònica

Convocatòries

Convocatòria ajuts UdL

El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, dins el Programa d'Atenció a les Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, ha fet la 10a Convocatòria d’ajuts per a l'estudiantat de la UdL amb necessitats especials. Aquesta convocatòria està oberta a tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2015/16 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% i tinguin necessitats especials degudament justificades. També s'hi poden acollir els estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual.

 

Convocatòria

El Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua, dins el Programa d'Atenció a les Persones amb Necessitats Especials de la Universitat de Lleida, convoca els ajuts per a l'estudiantat de la UdL amb necessitats especials. Poden participar en aquesta convocatòria tots els estudiants matriculats en la Universitat de Lleida en les titulacions oficials impartides en centres propis durant el curs 2015/16 que tinguin reconeguda i qualificada legalment una discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 33% i tinguin necessitats especials degudament justificades. També poden participar aquells estudiants que tinguin reconeguda una IPT (incapacitat permanent total) per a exercir la seua professió habitual. Les ajudes d'aquesta convocatòria consisteixen en: fletxa-grisAjuda tècnica personalitzada. Té per objecte facilitar a l'estudiant els mitjans i adaptacions necessaris perquè pugui desenvolupar amb normalitat les funcions pròpies de l'activitat acadèmica. L'import individual màxim de les ajudes concedides en aquesta modalitat, excepte causa justificada, no podrà superar l'import de 500 euros. fletxa-grisInterpretació de llenguatge de signes. L'ajuda es destina a sufragar parcialment les despeses originades pels serveis de suport d’intèrprets de llengua de signes. L'import total de l'ajuda no podrà superar la quantitat de 1.000 euros. fletxa-gris Ajuts més específics o adaptats a circumstàncies personals determinades, diferents dels que figuren en els punts anteriors. L'import individual màxim de les ajudes concedides en aquesta modalitat, excepte causa justificada, no pot superar l'import de 500 euros. fletxa-grisLa sol·licitud, amb la memòria i la documentació annexa, s’han de lliurar en el Registre General de la Universitat de Lleida, o en el registre electrònic previst en la seu electrònica a través de l'adreça https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php adreçat al VR d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua. El període de presentació de sol·licituds és fins el 22 d’octubre de 2015. La resolució de la convocatòria es farà abans de dos mesos des del darrer dia de presentació de sol·licituds. Convocatòria d'ajuts per a estudiants de la UdL amb necessitats especials

Descarregar Convocatòria 


Sol·licitud i full per al pagament
Sol·licitud i full per al pagament

Proposta provisional d'adjudicació d'ajuts
Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts
  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 22/01/2016

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL