Seu Electrònica

Ajuts de viatge per a programes de mobilitat acadèmica


Què és


És un ajut econòmic que la UdL dóna a l'estudiantat que realitza estades fora de la UdL en l'àmbit de programes de mobilitat acadèmica tant a nivell nacional com internacional.

Qui el pot sol·licitar

Ho pots sol·licitar si estàs matriculat en titulacions oficials en els centres propis de la UdL i si fas el viatge dins del marc del Programa de Mobilitat Acadèmica de la UdL,  programes de mobilitat acadèmica internacional específics dels centres o altres activitats de mobilitat relacionades amb l'activitat acadèmica de l'estudiantat.

 
Quan el pots sol·licitar

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en l'e-tauler de la seu electrònica de la UdL i finalitza el 2 d'octubre de 2015.

On has de presentar la sol·licitud

En el Registre General o Registres Auxiliars de la UdL o en el registre electrònic previst en la seu electrònica.

Quina documentació has de presentar 

 • Sol·licitud.
 • Cas de viatges inclosos en el marc del Programa de Mobilitat de la UdL (Erasmus Estudis, Programa de Mobilitat de la UdL, SICUE, Erasmus Pràctiques), no cal cap document acreditatiu. Aquesta informació es demanarà internament per part del SIAU a l'oficina competent en la matèria.
 • Cas de viatges de programes de mobilitat acadèmica internacional específics dels centres o altres activitats de mobilitat relacionades amb l'activitat acadèmica de l'estudiantat:
  • Document acreditatiu: certificació d'assistència de l'activitat per la qual s'ha sol·licitat l'ajut de viatge.
  • Justificant en què es detalli l'objectiu del viatge i se n'especifiqui l'adequació per a la formació de l'estudiant en relació amb els estudis que cursa, o altres circumstàncies que hagin motivat el viatge. Aquest justificant l'ha d'expedir la unitat estructural, el departament o el professor o professora de la UdL que avala el viatge.
 • Justificants (originals o còpies electròniques) de les despeses de transport (bitllets de tren, bitllets d'avió, bitllets d'autobús), en els quals ha de figurar l'import. Si no hi figura l'import, a més del bitllet cal presentar la factura en la qual consti l'import.
 • Full de dades bancàries o fotocòpia de la llibreta del banc on consti que l'estudiant és el titular.

CONVOCATÒRIA 2015

Convocatòria   
Sol·licitud i full de pagament
Sol·licitud i full de pagament

Llista provisional de persones admeses i excloses
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Proposta provisional d'adjudicació d'ajuts  

Llista definitiva d'adjudicació d'ajuts http://www.udl.cat/serveis/oficina/imatges-premsa3/avis.gif

 

 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 19/02/2016

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL