Seu Electrònica

Beques Santander CRUE CEPYME / Pràctiques en Empresa


logos patrocinadors
 

Característiques de les pràctiques

 • Núm. de beques a la UdL: 28.
 • Data d'inici de la inscripció per a empreses 15 d'octubre de 2015, data d'inici d'inscripció per a l'estudiantat 15 de novembre de 2015.
 • Data límit d'inscripció: 31 de gener de 2016, per empreses i candidats la inscripció està oberta. Podeu realitzar la inscripció en aquest enllaç www.becas-santander.com/.
 • Les pràctiques es duran a terme en jornada parcial, només podran ser en jornada completa (màxim 8 h/dia) si la disponibilitat horària de l'estudiant així li permet o les pràctiques es realitzen en períodes no lectius com són els mesos d'estiu. La jornada pot ser continuada o partida. S'ha de tenir en compte que la realització d'aquestes pràctiques per part dels estudiants ha de ser compatible amb la seva activitat acadèmica.
 • Duració de les pràctiques: mínim 3 mesos i màxim 6 mesos. La data límit de finalització de les pràctiques serà el 30 de setembre,  pels estudiants que es matriculin a la UdL en el curs 2015-2016.
 • No es poden portar a terme la realització de les pràctiques de manera fraccionada en el temps. En canvi, sí es poden interrompre per motiu de període vacacional de l'empresa, i això no implica obligatòriament la recuperació d'aquest temps per part de l'estudiant.
 • Import de les beques: 600 €/mes/bruts en el cas de beca a jornada completa o 300 €/mes/bruts en el cas de beca a mitja jornada. L'aportació econòmica  d'aquestes beques la finança el Banc Santander i el pagament el realitza la UdL, però, d'aquest imports bruts es descomptarà la tributació a Hisenda i la cotització a la Seguretat Social cosa que sumarà aproximadament entre 50-55 € (segons quantitats que es publiquen pel 2015).

Participació dels estudiants

 • Tenir la condició d'alumnes matriculats en el present curs 2015-2016 en alguna de les titulacions que imparteix la UdL.
 • Tenir el 50% de la carrega lectiva del grau aprovada.
 • No haver participat amb anterioritat com alumne receptor de beca en alguna convocatòria anterior del programa (2012, 2013, 2014, 2015).
 • No mantenir relació contractual de caràcter laboral, de prestació de serveis o asimilable amb empresa, institució o entitat alguna.
 • S'aplicaran preferentment les pràctiques d'estudiants que siguin obligatòries o reconegudes amb crèdits.
Aquestes Beques Santander són incompatibles amb altres beques sempre i quan ho estableixi la seua normativa, com per exemple les beques de col·laboració de la UdL.

Participació de les empreses

 • Ser PIME o autònom ubicada en territori nacional, entenent les primeres com aquelles empreses que ocupen a menys de 250 persones i el volum de negocis anual no excedeix de 50 milions € o el balanç general anual no excedeix de 43 milions €.
 • Assegurar els mecanismes i procediments necessaris per a la realització de la pràctica.
 • D'entre els criteris de selecció de les ofertes de pràctiques proposades destaquem els següents:
  • Empreses que es comprometin a ampliar els tres mesos de durada inicial de les pràctiques, assumint el pagament corresponent a aquesta ampliació almenys pel mateix import dels tres primers mesos.
  • Ofertes rebudes de spin-offs universitaris.

Procediment d'assignació

 • Una vegada finalitzat el període de sol·licituds (31-01-2014), des de la UdL es realitzarà la selecció de les propostes de pràctiques segons els criteris determinats.
 • Una vegada confirmades les places de pràctiques s'assignaran als estudiants que reuneixen els requisits establerts i que estiguin cursant les titulacions a les quals va destinada cada plaça. Aquest llistat serà prioritzat segons els següents criteris:
  • Expedient acadèmic: nota mitja i crèdits per finalitzar.
  • Valoració del currículum.
  • Criteris específics de la plaça de pràctiques: idiomes, coneixements tècnics, etc.
  • Qualsevol altre que des de la UdL es consideri rellevant.

Convocatòria 2016

Bases Empresa Convocatoria 2015-2016
Bases Estudiantes Convocatoria 2015-2016

Guía de acceso_usuarios
Manual solicitud empresas_2015-2016
 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 19/10/2015

SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ UNIVERSITÀRIA
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
E-25001 Lleida

info@udl.cat
www.udl.cat/serveis/seu.html
Tel. +34 973 003 588
Fax +34 973 003 591

Directori SIAU

 Horari d'atenció:

Matí: de 9.30 a 14 hores
Tarda: de 16 a 18 hores (del dilluns al dijous)

Juliol i agost: de 9.30 a 14 hores, excepte les 3 setmanes de tancament UdL

Al Nadal, la UdL roman tancada 2 setmanes i per Setmana Santa, 1 setmana

 

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL