Seu Electrònica

Carnet UdL

Fins fa poc temps les universitats facilitaven la seua pròpia targeta en cartró, sense oferir més prestacions que les que permetia aquest suport en paper. L'aplicació de les noves tecnologies i la modernització de tots els sectors i serveis culturals de dins i de fora de les universitats comporta la necessitat de passar a una targeta de les qualificades com a intel·ligents, és a dir, amb banda magnètica, xips i altres elements que fan possible ampliar les seues prestacions a una gran varietat de serveis interns i externs a la UdL.

A ningú se li escapa que resulta útil, i fins i tot imprescindible, poder disposar d'una targeta que ens identifiqui com a membre de la comunitat universitària, que faciliti l'accés a museus, que permeti l'accés a espais reservats (com poden ser instal·lacions i grans equipaments de la Universitat) que faciliti la realització d'estadístiques i que agiliti la utilització dels serveis universitaris, la consulta de dades acadèmiques i la realització de diversos tràmits acadèmics.

Aquestes prestacions del Carnet UdL, i d'altres que s'hi aniran afegint de manera progressiva, són les que pot oferir una targeta d'aquestes característiques.

A través d'aquesta pàgina us oferim la possibilitat de conèixer la tecnologia i la complexitat que "s'amaga" al darrere d'aquestes targetes i les diferents prestacions a les quals podeu optar.

Recentment s'ha incorporat una nova prestació al carnet, la possibilitat de signar electrònicament als membres de la universitat, gràcies a la certificació digital. Podeu trobar més informació a la pàgina de Entitat de Registre de Certificació Digital.


Neus Vila Rubio
Vicerectora d'Estudiants
b
  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 08/07/2015

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL