Seu Electrònica

Jornada de Campus Oberts per a Famílies


LES JORNADES DE CAMPUS OBERTS PER A FAMÍLIES volen donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitarisActivitat:


XII Jornada de Campus Oberts per a famílies

Dates:

Dissabte, 5 de març de 2016
Dissabte, 7 de maig de 2016

Coordinació:

Vicerectorat d'Estudiants
Servei d'Informació i Atenció Universitària
Centres universitaris

Objectiu:
 • Donar a conèixer la UdL i proporcionar un primer contacte amb l'entorn universitari on es desenvolupa la vida acadèmica i vivencial de l'estudiantat als pares i mares de futurs alumnes universitaris
 • Informar sobre els estudis que s'imparteixen en els centres universitaris
 • Facilitar un primer contacte amb les instal·lacions universitàries
 • Informar sobre els serveis i les prestacions que ofereix la UdL
 
Destinataris:

La JCO s'adreça a les famílies d'estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau superior

Torns de visita:

En aquests torns les persones interessades poden conèixer els estudis i visitar les instal·lacions que ofereixen els centres de la UdL. La durada prevista de la visita és d'una hora i mitja.

10 hores
12 hores

IMPORTANT: La Facultat de Medicina i la Facultat d'Infermeria només oferiran UN torn. La Facultat d'Infermeria a les 10 hores i la Facultat de Medicina a les 12 hores.

Campus de Cappont

Escola Politècnica Superior

Arquitectura Tècnica i Edificació
Arquitectura Tècnica i Edificació / Arquitectura (itinerari formatiu)
Arquitectura Tècnica i Edificació / Bachelor of Civil Engineering (doble grau)
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica / Administració i DIrecció d'Empreses (doble grau)
Enginyeria Mecànica
Enginyeria Mecànica / Energy and Environmental Engineering (doble grau)

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Educació Infantil
Educació Primària (Alternança o Pla Bilingüe)
Educació Infantil / Educació Primària (doble grau)
Educació Primària / Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (doble grau)
Educació Social
Psicologia
Treball Social

Facultat de Dret i Economia

Administració i Direcció d'Empreses
Administració i Direcció d'Empreses / Turisme (doble grau)
Dret
Dret / Administració i Direcció d'Empreses (doble grau)
Enginyeria Informàtica / Administració i Direcció d'Empreses (doble grau)
Turisme
 
Campus de Ciències de la Salut

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia (només torn 10 hores)

Fisioteràpia
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Fisioteràpia (doble grau)
Infermeria
Infermeria / Fisioteràpia


Facultat de Medicina (només torn 12 hores)

Ciències Biomèdiques
Medicina
Nutrició Humana i Dietètica


Campus de l'ETSEA

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Biotecnologia
Ciència i Tecnologia d'Aliments
Enginyeria Agrària i Alimentària
Enginyeria Forestal
Veterinària / Ciència i Producció Animal (doble grau)


Campus de Rectorat

 
Facultat de Lletres

Estudis Anglesos
Filologia Catalana i Occitana
Filologia Hispànica
Geografia
Història
Història / Història, Geografia i Història de l'Art (doble grau)
Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic
Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic / Història, Geografia i Història de l'Art (doble grau)
Periodisme i Comunicació Audiovisuals
 
La Jornada no preveu la visita als centres adscrits

Informació sobre els graus de la UdL

Coneix la UdL 


INSCRIPCIÓ per Web


Localitzacions dels centres de la UdL


Servei d'Informació i Atenció Universitària
C. Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
Tel. 973 003 588
Fax 973 003 591
jornadapares@seu.udl.cat


 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 24/02/2016

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL