Seu Electrònica

Els agents socials

Els òrgans de representació sindical del personal d'administració i serveis (PAS) són la Junta de PAS Funcionari, per al personal d'administració i serveis funcionari, i el Comitè d'Empresa, per al personal d'administració i serveis laboral.

Quant al PDI, els òrgans de representació sindical són la Junta de Personal Acadèmic, per al PDI funcionari, i el Comitè del Personal Docent i Investigador, per al PDI laboral

  "El personal d'administració i serveis exerceix la seua representació en l'aspecte laboral i sindical mitjançant la Junta de PAS Funcionari i el Comitè d'Empresa, segons correspongui, o els òrgans que estableixi la normativa vigent, sens perjudici dels drets sindicals reconeguts en aquests Estatuts o en l'esmentada normativa.
  El personal d'administració i serveis laboral pot negociar les condicions de treball per mitjà del Comitè d'Empresa. També es poden constituir, per acord entre les parts implicades i segons el que disposa la normativa vigent, altres instruments de negociació en matèria laboral o sindical, de caràcter permanent o transitori".

  (Art. 157 dels Estatuts de la UdL)

 

Junta de PAS Funcionari

 

Comitè del Personal Docent i Investigador

http://comite-pdi.udl.cat
comitepdi@udl.cat

 

Actualment tenen delegats els agents socials següents:

Alternativa PAS
Universitat de Lleida
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 71
E-25001 Lleida

Despatx 0.27

www.udl.cat/udl/agents_socials/alternativapas
alternativapas@pas.udl.cat

Comissions Obreres (CCOO)
Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Despatx 3.77
Tel. 973 702158

www.ccoo.udl.cat
ccoo@sindicats.udl.cat

Sindicat de l'Administració de Catalunya (SAC)
Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Despatx 3.75

www.udl.cat/udl/agents_socials/sindicatsac
sindicatsac@sindicats.udl.cat

Unió General de Treballadors (UGT)
Universitat de Lleida
Campus del Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
E-25003 Lleida

Despatx 3.78
Tel. 973 703166

www.ugt.udl.cat
ugt@sindicats.udl.cat

 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 30/04/2015

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL