Seu Electrònica

Administració Electrònica

Presentació

L'objectiu final de l'administració electrònica consisteix en que la ciutadania i en el nostre cas les persones que conformem la comunitat universitària tinguem la possibilitat de fer qualsevol tràmit electrònicament, emprant les d’eines tècniques que cada administració desenvoluparà, en condicions de seguretat, integritat, neutralitat, simplicitat i proporcionalitat.

Tot plegat, promulgacions legals i directrius polítiques, obliga a les universitats a adaptar-se a aquest nou entorn, a fer-ho ràpidament, i a fer-ho cohabitant amb les reformes derivades de l’adequació a l’Espai Europeu d’Educació Superior [ continuar llegint ]

L'Administració Electrònica a la UdL

La UdL, com la resta d’administracions públiques, ha de dotar-se d’una versió electrònica de la seua administració, que tindrà les següents característiques:

 • Integral. És a dir: màxima capil·laritat. O dit d’una altra manera; s’ha d’arribar a tot nivell de gestió.
 • Transversal. Independentment de la organització real de la universitat (horitzontal i/o vertical), la seua versió electrònica neix amb una clara ambició transversal, orientada a la gestió per processos.
 • Universal. El marc de referència és tant intern com extern a la pròpia universitat, ja que el concepte d’Administració Electrònica és supra organitzatiu.

Explicitant, doncs, el compromís de modernitat de la UdL, el Consell de Govern va aprovar el Pla d'Administració Electrònica de la UdL. Aquest neix sota els auspicis, les directrius i el treball col·laboratiu dut a terme a la Comissió d'administració electrònica de l'ACUP i el recolzament de l'administració pública catalana (AOC, CATCERT, DIUE).

Signatura Electrònica

La signatura electrònica forma part del projecte de l'Administració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autenticació, integritat, confidencialitat i no rebuig .

[+] més informació ]


Comissió d'Administració Electrònica

La Comissió d'Administració Electrònica és l'encarregada d'elaborar el pla operatiu per implementar l'e-administració a la UdL, i fer-ne el seu seguiment. Així mateix, té com a funcions:

 • Formar part dels grups de treball de l’ACUP, mentre aquests siguin vigents.
 • Elevar als òrgans competents les propostes de modificació, ampliació o eliminació de normatives, processos, procediments o altres temes organitzatius.
 • Fer accions d’informació, promoció i publicitat de l’Administració electrònica i dels projectes

Composició de la Comissió d'Administració electrònica.

 • El/La gerent/a
 • El/La secretari/a general
 • El/la director/a de l’ASIC
 • Adjunt/a a la secretaria general
 • 2 tècnics o tècniques de l’ASIC
 • 1 tècnic o tècnica del Servei d’Arxiu i Gestió de Documents
 • 1 tècnic o tècnica de la Unitat d’Organització i Processos
 • El/La cap de la Secció de Contractació i Compres
 • Imprimir
 • Tornar enrera
 • Pujar a dalt
Darrera modificació: 29/07/2013

Universitat de Lleida

 • RSS UdL
 • Facebook UdL
 • Twitter UdL
 • YouTube UdL
 • Flickr UdL
 • Google+ UdL