Seu Electrònica

La UdL en xifres

 
versió en català
DocènciaAlumnatRendiment acadèmicRecerca

Activitat internacionalRecursos humansrecursos materialsRànquings universitaris


DOCÈNCIA (curs 2014/15)
7 facultats i escoles
2 centres adscrits
29  graus
5 dobles titulacions
2  graus de centres adscrits
33  màsters universitaris
3  màsters universitaris de centres adscrits
9  programes de doctorat
6  programes de doctorat amb menció de excel·lència
29  màsters propis
28  cursos d'expert universitari
39  cursos d'especialista
99  cursos de formació continuada

ALUMNAT (curs 2013/14)
 Estudiants 11.082 4.733 H 6.349 D
 Estudiants en programes oficials 10.022 4.352 H  5.670 D
 Estudiants en programes propis 1.060 381 H  679 D
 Estudiants de grau i cicles 8.688 3.688 H  5.000 D
 Estudiants de màster 914 487 H  427 D
 Estudiants de doctorat 420 177 H  243 D
 Totals titulats (grau, cicles, màster i doctorat) 2.155 928 H  1.227 D
 Titulats de grau i cicles 1.602 655 H  947 D
 Titulats de màster 475 226 H  249 D
 Estudiants que fan pràctiques en empreses 2.678 803 H  1.875 D

TAXES DE RENDIMENT DOCENT (curs 2013/14)
4'1  anys de durada mitjana dels estudis de grau 4'1 H  4'1 D
1'8  anys de durada mitjana dels Estudis de màster 1'9 H  1'7 D
81'6%  de rendiment en els graus 75'7% H  85'5% D
92'7%  de rendiment el els màsters 91'6% H  93'9% D
56'4%  de graduació en els graus  -  -
55'2%  de graduació en els graus en el temps previst  -  -
72'6%  de graduació en els màsters  -  -
67'1%  de graduació en els màsters en el temps previst  -  -
94'9%  d'eficiència en els graus 93'6% H  95'5% D
96'4%  d'eficiència en els màsters 96'2% H  96'7% D
7'2  de satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda (1-10)  -  -
7'5  de satisfacció dels estudiants amb el professorat (1-10)  -  -
83'4%  d'inserció laboral dels graduats  -  -
 
RECERCA (any 2014)
10.300.000  € d'ingressos en recerca  -  -
8.100.000  € de finançament competitiu captat  -  -
2.200.000  € de finançament no competitiu captat  -  -
1.641*  publicacions científiques 770 H  1.031 D
73  tesis llegides (Curs 2013/14) 42 H  31 D
109  grups de recerca consolidats  -  -
203  becaris de recerca 92 H  111 D
157  investigadors en formació 61 H  96 D
5  instituts i centres de recerca propis  -  -
4  centres tecnològics i d'innovació  -  -
849*  articles publicats en revistes científiques 566 H  388 D
11  càtedres universitat-empresa (any 2015)  -  -
*   La suma d'homes i dones és major pel nombre d'autors de cada article.
 
ACTIVITAT INTERNACIONAL (curs 2013/14)
873  estudiants de nacionalitat estrangera 330 H  543 D
659  estudiants estrangers de grau 231 H  428 D
114  estudiants estrangers de màster 52 H  62 D
100  estudiants estrangers de doctorat 47 H  53 D
274  estudiants arribats a través de programes de mobilitat 98 H  176 D
241  estudiants en altres centres a través de programes de mobilitat 96 H  145 D
340  convenis amb universitats i altres institucions estrangeres (curs 2013/14)   -  -
1  convenis internacionals de doble titulació   -  -
27  estudiants estrangers del programa Study Abroad (curs 2013/14) 6 H  21 D
13  xarxes internacionals amb participació de la UdL (curs 2013/14)   -  -
 
RECURSOS HUMANS (01/01/2014)
957  membres del personal docent i investigador 575 H  382 D
473  professors permanents 290 H  183 D
645  investigadors 360 H  285 D
430  membres del personal d'administració i serveis 119 H  311 D
 
RECURSOS MATERIALS (2015)
115.970  m² de superfície construïda
354.110  volums a les biblioteques
3.257  m² d'instal·lacions esportives
408  places en col·legis majors/residències
80.313.508  € de pressupost
 
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS
Segona universitat de l'Estat pel que fa al percentatge d'excel·lència en lideratge de la seua producció científica, segons l'informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD) 2014.
Segona universitat més influent del món en Ciència i Tecnologia dels Aliments segons l'Informe de Thomson Reuters  sobre l'estat de la innovació al 2015 en base a les publicacions a Web of Science.
Quarta universitat de l'Estat en docència i setena en recerca segons el Rànquing ISSUE (Indicadors Sintètics del Sistema Universitari Espanyol) 2015 .
Primera universitat de l'Estat pel que fa als estudis d'empresarials i economia segons el primer rànquing mundial d’universitats de la Comissió Europea (U-Multirank 2014).
Quarta universitat de l'Estat en productivitat i impacte de les publicacions científiques en ciències agrícoles segons el National Taiwan University Ranking (NTU Ranking) de 2014.
Cinquena universitat de l’Estat en investigació en la disciplina de Tecnologia d’Aliments en el Rànquing I-URG de les universitats espanyoles segons camps i disciplines 2014.
Tercera universitat de l’Estat en investigació en la disciplina d’Agricultura en el Rànquing I-URG de les universitats espanyoles segons camps i disciplines 2014.
Primera universitat de l'Estat en lideratge dels seus articles en les àrees d’Agricultura i Ciències Biològiques, i la tercera en citació normalitzada, segons l’informe 2012 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD).
Segona universitat de l’Estat en excel·lència i lideratge de la seua producció científica durant el període 2007-2011, segons l’informe 2012 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD).
Primera universitat catalana en transparència pel que fa a la informació institucional que dóna a conèixer a través de la seua pàgina web "de forma visible, accessible, comprensible i actualitzada", segons l'informe 2014 de la Fundación Compromiso y Transparencia (FCyT).
 

  • Imprimir
  • Tornar enrera
  • Pujar a dalt
Darrera modificació: 02/02/2016

Oficina de Qualitat
Despatx 0.06 Planta baixa
Edifici del Rectorat
Plaça Víctor Siurana, 1
25003 Lleida

Tel. +34 973 70 31 04
qualitat@oqua.udl.cat

Universitat de Lleida

  • RSS UdL
  • Facebook UdL
  • Twitter UdL
  • YouTube UdL
  • Flickr UdL
  • Google+ UdL